Danışmanlık

Bilgi Yönetimi Sistemleri Danışmanlığı

Bilgi Koruma Merkezi, bilgi yönetimi alanında uygulamacı danışmanlık hizmetleri yürütür. Kurumlar için her kuruma özel olarak, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini tasarlar, uygular var olan bilgi güvenliği yönetim sistemlerini revize ederek bilgi güvenliği tehlikelerin giderilmesini, zafiyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlar, regülasyonları, teknolojileri ve yazılımları takip ederek müşterilerini sürekli bilgilendirip kurumun bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Siber Güvenlik Teknolojileri Danışmanlığı

Bilgi Koruma Merkezi, APT Advanced Persistent Threats, kaynak kod analizi, siber saldırı ve önleme hizmetleri, sızma testleri, iç ağ ve dış ağ güvenlik denetimleri, yazılım uygulama güvenliği, endüsriyel bilgi sızdırma kontrolleri, fiziksel bilgi güvenliği önlemleri, penatrasyon testleri, BGYS ISO 27001-2013 uygulamacı danışmanlığı, COBIT-5 IT &BT denetimleri, özel alanların bilgi güvenliği, yazılım güvenliği, bilgi ortam zararlıları tespiti gibi konularda hizmet veren bir danışmanlık şirketidir.

Varlık Yönetimi & Kurumsal Risk Yönetimi

Bilgi Koruma Merkezi, yönetişim, risk ve uyum faaliyetlerinin maliyetinin düşürülmesi ve etkinliğinin geliştirilmesi. Kurumların varlık envaterlerinin tespiti ve bu varlıklar üzerindeki risklerin belirlenerek, risklerle ilgili altyapı, teknoloji ve yazılım zafiyetlerinin giderilmesi için kuruma özel bir plan sunar. Risklerin giderilmesi için saha uygulamaları, saha denetimleri yaparak kurumun maruz kalabileceği zaraların engellenmesi konusunda kurumlara rehberlik ve uygulama hizmetleri sunar.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bilgi Koruma Merkezi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi-BGYS eğitimleri başta olmak üzere, Entegre Raporlama, Kurumsal Risk Yönetimi, inovasyon Yönetimi, Savaş Sanatı – Sun Tuzu, Stratejik Planlama, EFQM Mükemmellik Modeli, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Kurumsal Yazışma Kuralları, Proje Yönetimi, Sürdürülebilirlik Standartları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri Eğitimi SOME, İç Denetim, ISO 27001-2013, COBIT-5, PCI DSS Veri Güvenliği Standardı eğitimi gibi alanlarda eğitim hizmetleri vermektedir.
    Biz Kimiz ?

    Bilgi Koruma Merkezi, Ağ, Web ve Bilgi güvenliği alanıda çalışmalarını yürüten bir şirket olarak 2010 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bilişim alanında pek çok ilki hayata geçirmiş olan Bilgi Koruma Merkezi ekibinin güvenlik sektöründeki deneyimleri uzun yıllara dayanmaktadır.

    İletişim
    Atatürk Bulvarı Şanlı İş Hanı Kızılay - Çankaya / ANKARA
    0850 840 24 14