E-Posta Güvenliği

Bir Kurum’un dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya yaptığı e-posta trafiğini kontrol ederek güven altına alan ağ geçidi seviyesindeki önlemlerdir.  Anti-spam, anti-virüs ve şifreleme olarak üç ana bileşenden oluşurlar.

Anti-spam bileşeni Kurum’a gelen spam vb. istenmeyen içerikli e-postaların, Kurum’un e-posta altyapısı ve dolayısıyla son kullanıcısına ulaşmasını kara liste, anahtar kelime analizi, içerik tabanlı analiz vb. yöntemler kullanarak engeller.  Aynı zamanda Kurum’dan dışarıya yapılan e-posta trafiğinde de istenmeyen içeriği engelleyerek Kurum’un internet ortamındaki saygınlığını korur ve kara listelere girmesini engeller.

Anti-virüs bileşeni, e-posta yoluyla gelen çalıştırılabilir dosyaların içeriklerini henüz korunulan ağa girmeden kontrol ederek zararlı yazılımların ağ geçidi seviyesinde engellenmesini sağlar.

Şifreleme bileşeni, normal şartlarda şifresiz iletişim kuran SMTP protokolünün, desteklenen sunucular arasında şifrelenerek çalışmasını sağlayarak (TLS: Transport Layer Security) söz konusu trafiğin gizliliğini sağlar.