TR-21-0499 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian, nettle için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde saldırı tetiklenmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/

https://linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4933-1-nettle-security-update-14-58-09

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4933

2021-06-21Kaynak